Μανταρίνια Elita™ Εξαιρετικής ποιότητας.

Το σύνολο της παραγωγής για τα Μανταρίνια προέρχεται εξ ολοκλήρου από την Άρτα η οποία προσφέρει εξαιρετικής ποιότητας γευστικά και ζουμερά Μανταρίνια.

Όλη η διαδικασία παραγωγής και αποθήκευσης είναι πιστοποιημένη. Η διαχείριση και αποθήκευση πραγματοποιείται σε σύγχρονους ιδιόκτητους ψυκτικούς θαλάμους της ELITA™. Η διακίνηση από την παραγωγή στη συσκευασία γίνεται με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία.

Στην ELITA™ στοχεύουμε στην ποιότητα των φρούτων μας. Αυτό επιτυγχάνεται με συνεχή παρακολούθηση & έλεγχο της συγκομιδής από ειδικούς γεωπόνους καθώς και με την καταλληλότερη επιλογή σταδίου ωρίμανσης.

Συσκευασία – Τυποποίηση