Ακτινίδια Elita™ Εξαιρετικής ποιότητας.

Το σύνολο σχεδόν της παραγωγής για τα Ακτινίδια αφορά στην ποικιλία Hayward και το μεγαλύτερο μέρος της προέρχεται από την Πέλλα, Ημαθία, Πιερία και Καβάλα.

Όλη η διαδικασία παραγωγής και αποθήκευσης είναι πιστοποιημένη. Η διαχείριση και αποθήκευση πραγματοποιείται σε σύγχρονους ιδιόκτητους ψυκτικούς θαλάμους της ELITA™. Η διακίνηση από την παραγωγή στη συσκευασία γίνεται με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία.

Στην ELITA™ στοχεύουμε στην ποιότητα των καρπών. Αυτό επιτυγχάνεται με συνεχή παρακολούθηση & έλεγχο της συγκομιδής από ειδικούς γεωπόνους, καθώς και με την καταλληλότερη επιλογή σταδίου ωρίμανσης.

Η συντήρηση πραγματοποιείται σε ιδανικές συνθήκες στις άρτια τεχνολογικά εξοπλισμένες υποδομές μας ώστε κάθε φορά να απολαμβάνετε εξαιρετικής ποιότητας ακτινίδια ELITA™.