Φράουλες Elita™ Εξαιρετικής ποιότητας.

Η παραγωγή για τις Φράουλες προέρχεται εξ ολοκλήρου από τις περιοχές της Ηλίας με τη συσκευασία να γίνεται κατά τη διάρκεια της συγκομιδής λόγω της ευαισθησίας του φρούτου.

Η διαχείριση και αποθήκευση πραγματοποιείται σε σύγχρονους ιδιόκτητους ψυκτικούς θαλάμους της ELITA™. Η διακίνηση από την παραγωγή στη συσκευασία γίνεται με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία.

Με πιστοποιημένες διαδικασίες παραγωγής και αποθήκευσης στην ELITA™ στοχεύουμε στην υψηλή ποιότητα. Αυτό επιτυγχάνεται με συνεχή παρακολούθηση & έλεγχο της συγκομιδής από ειδικούς γεωπόνους, καθώς και με την καταλληλότερη επιλογή σταδίου ωρίμανσης.

Η συντήρηση πραγματοποιείται σε ιδανικές συνθήκες στις άρτια τεχνολογικά εξοπλισμένες υποδομές μας, ώστε κάθε φορά να απολαμβάνετε εξαιρετικής ποιότητας φράουλες ELITA™.

Συσ