Ακτινίδια Elita™ Εξαιρετικής ποιότητας.

Το σύνολο σχεδόν της παραγωγής για τα Ακτινίδια αφορά στην ποικιλία Hayward και το μεγαλύτερο μέρος της προέρχεται από την Πέλλα, Ημαθία, Πιερία και Καβάλα.

Όλη η διαδικασία παραγωγής και αποθήκευσης είναι πιστοποιημένη. Η διαχείριση και αποθήκευση πραγματοποιείται σε σύγχρονους ιδιόκτητους ψυκτικούς θαλάμους της ELITA™. Η διακίνηση από την παραγωγή στη συσκευασία γίνεται με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία.

Στην ELITA™ στοχεύουμε στην ποιότητα των καρπών. Αυτό επιτυγχάνεται με συνεχή παρακολούθηση & έλεγχο της συγκομιδής από ειδικούς γεωπόνους, καθώς και με την καταλληλότερη επιλογή σταδίου ωρίμανσης.

Η συντήρηση πραγματοποιείται σε ιδανικές συνθήκες στις άρτια τεχνολογικά εξοπλισμένες υποδομές μας ώστε κάθε φορά να απολαμβάνετε εξαιρετικής ποιότητας ακτινίδια ELITA™.

Συσκευασία – Τυποποίηση

Περιγραφή Καθαρό Βάρος Διαστάσεις Κιβώτια/Παλέτα
100x120cm
Μονόσειρο χαρτοκιβώτιο 3kg 50x30x7 264
Μονόσειρο χαρτοκιβώτιο 5kg 60x40x7 160
Χαρτοκιβώτιο 10κιλο 10kg 40x30x20 90
Χαρτοκιβώτιο 10κιλο κλειστό 10kg 40x30x20 110
Χαρτοκιβώτιο κουπάκι 10×1 10x1kg 60x40x14 75